Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Uchwała – powołanie PRDPP w Koszalinie

Uchwała – powołanie PRDPP w Koszalinie

Uchwała nr 264/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie w kadencji 2020 – 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 41e ust. 1 i 3, art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 3 i 4 uchwały Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3776) uchwala się, co następuje

1. Powołuje się Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie w kadencji 2020 – 2023, w składzie:

1) Wiesław Andrzej Lebioda – przedstawicieli Rady Powiatu w Koszalinie,

2) Halina Zofia Sztreja – przedstawicieli Rady Powiatu w Koszalinie,

3) Tomasz Marcin Tesmer – przedstawicieli Zarządu Powiatu w Koszalinie,

4) Bartłomiej Wilk – przedstawicieli Zarządu Powiatu w Koszalinie,

5) Agata Szewczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sianowskiej w Sianowie,

6) Mariusz Gosławski – przedstawiciel Mieleńskiej Akademii Rozwoju Społecznego w Mielnie,

7) Monika Gołucka – przedstawiciel Stowarzyszenia „Klub Kobiet z Pazurem” w Bobolicach,

8) Ewa Drążkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty POŁUDNIK” w Chłopach,

9) Mirosław Pawlak – przedstawiciel Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Orlęta Rosnowo w Rosnowie,

10) Jolanta Górczyńska – przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Niekłonicach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Udostępnij: Facebook | Twitter