Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Pomoc finansowa dla KGW

Dodano: 01 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl
1 kwietnia 2022 rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).
Tegoroczny budżet przeznaczony na wsparcie działalności statutowej KGW wynosi 70 milionów złotych. Nabór wniosków organizuje Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
1. Prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.
2. Prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
3. Wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
4. Inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
6. Reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
7. Rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Kwoty pomocy finansowej wynoszą aktualnie:
– 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
– 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
– 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.
Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gov.pl.


Udostępnij: Facebook | Twitter