Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów zewnętrznych

Dodano: 12 maja, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu koszalińskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

tytuł zadania

„Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych.”

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:
1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
3. Uchwały Nr LXI/384/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, z dnia 24 listopada 2022 r. poz. 5147).

Ogłoszenie Konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do projektów zewnętrznychpdf0.1 MBPobierz
Ogłoszenie Konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do projektów zewnętrznychpdf0.1 MBPobierz
DRUK oferta realizacji zadania publicznegoDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter