Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 15 czerwca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, w sali nr 409 (IV piętro) odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12 maja 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 8 czerwca 2022 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LI sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LII sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LIII sesji.
 11. Wystąpienia obywatelskie.
 12. Raport o stanie Powiatu Koszalińskiego za 2021 rok:
  1) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Koszalińskiego za rok 2021,
  2) debata nad raportem,
  3)rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Koszalinie wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Koszalińskiego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2021 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2021 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Małgorzacie Zychowicz.
 8. Zapytania i interpelacje radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek

 


Udostępnij: Facebook | Twitter