Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy powiatu koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Dodano: 06 października, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 06 października 2021 r.

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE

na podstawie:

–          art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),

–          Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia
19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

przedkłada do konsultacji

projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl , www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie  (tablica informacyjna – IV piętro).

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy, wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji, należy składać na „formularzu konsultacji” , drogą elektroniczną na adres ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter),  w terminie do dnia 15.10.2021 r. 

Postanowienie Zarządu o przedłożeniu projektu Programu do konsultacji z NGOpdf0.1 MBPobierz
Projekt programu NGO 2022DOCX0.1 MBPobierz
Projekt Rocznego programu współpracy z NGO na 2022 r.pdf0.1 MBPobierz
Formularz konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter