Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”

Dodano: 10 listopada, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

UWAGA! Nastąpiła zmiany w godzinach realizacji konsultacji społecznych Strategii i SUMP dla KKBOF w KoszalinieKonsultacje w Urzędzie Miejskim odbędą się na sali 300 w godz. 14-16.
Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z planem, tj. w dniu 18 listopada br.: w Białogardzie w godz. 9-11 (Centrum Kultury), a w Kołobrzegu w godz. 13-15 (Urząd Miasta). Transmisja on-line będzie dostępna na żywo w godzinach 14-16, a następnie w formie nagrania, na profilu Koszalin Centrum Pomorza (Facebook).

zaproszenie na konsultacje 10.11.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030” wraz z załącznikiem „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”.

Rozpoczęcie prac nad dokumentami zapoczątkowało podpisanie w dniu 17 czerwca 2021 r. porozumienia pomiędzy następującymi 23 samorządami: Gmina Będzino, Gmina Białogard, Miasto Białogard, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Kołobrzeg, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Rymań, Gmina Sianów, Gmina Siemyśl, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo, Gmina Ustronie Morskie, Powiat Białogardzki, Powiat Koszaliński, Powiat Kołobrzeski.

Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa wyłoniła konsorcjum firm do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030. Prace merytoryczne nad dokumentami objęły swoim zakresem analizę dokumentów, ankiety, wywiady pogłębione, warsztaty focusowe oraz warsztaty z m.in. z mieszkańcami, NGOs, LGD środowiskami społecznymi, akademickimi i biznesu.

W toku prac zdiagnozowano problemy, wyzwania i co najważniejsze – zostały wyznaczone cele strategiczne, kierunki działań i wiązki projektów.

Opracowane dokumenty strategiczne, po ich skonsultowaniu z szerokim gronem odbiorców, staną się wytycznymi, które będą podstawą do  podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju całego obszaru.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 25 października 2022 r. do dnia 28 listopada 2022 r.
  2. Projekt dokumentu Strategii dostępny jest na stronach internetowych samorządów obszaru KKBOF.
  3. Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1. poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego na stronach internetowych samorządów KKBOF,
  2. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: srp@um.koszalin.pl,
  3. pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres:

Urząd Miejski, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”,

  1. osobiście podczas spotkań konsultacyjnych:

– Koszalin – 17.XI.2022 godz. 15-17, Urząd Miejski, sala 300

– Kołobrzeg – 18.XI.2022 r., godz. 13-15, Urząd Miasta, sala konferencyjna

– Białogardzie – 18.XI.2022 r., godz. 9-11, Centrum Kultury

  1. w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w siedzibie Referatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy ul. Zwycięstwa 42, pok. 212-213, w godzinach przyjęć klientów.
  2. uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z harmonogramem prac w lutym 2023 r. planujemy zakończenie prac nad Strategią rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF i warto podkreślić, że na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 10g ust. 8) strategia rozwoju ponadlokalnego będzie przyjmowana przez właściwe rady gmin i powiatów.

plakat z informacją o konsultacji społecznejpdf0.1 MBPobierz
formularz-konsultacje SRP_SUMPDOCX0.1 MBPobierz
Strategia rozwoju ponadlokalnego dla KKBOFpdf0.1 MBPobierz
SUMP KKBOFpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter