Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział komunikacji i dróg

Informujemy

Starosta  Koszaliński,  zgodnie z art. 17  ustawy  z  dnia  7  lipca  2023  r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 poz. 1394) zawiadamia, że z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasają decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r.,...

Czytaj dalej

Uwaga zmiany od 1 stycznia 2024 r.

Właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejski...

Czytaj dalej

Kontakt z Wydziałem

Naczelnik Wydziału - Dariusz Bindas komunikacja@powiat.koszalin.pl dariusz.bindas@powiat.koszalin.pl tel. 947140114 Zastępca Naczelnika Wydziału - Marcin...

Czytaj dalej

Numer konta bankowego do dokonywania opłat

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie Bank PKO BP S.A. obsługujący wpłaty za opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd. ..., 61 1020 2791 0000 7602 0312 0664...

Czytaj dalej