Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział komunikacji i dróg

Kontakt z Wydziałem

Dodano: 14 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Naczelnik Wydziału – Dariusz Bindas
komunikacja@powiat.koszalin.pl
dariusz.bindas@powiat.koszalin.pl

tel. 947140114

Zastępca Naczelnika Wydziału – Marcin Czerwiński
komunikacja@powiat.koszalin.pl
marcin.czerwinski@powiat.koszalin.pl

tel. 947140116

Wyszczególnienie telefon numer pokoju
zarządzanie ruchem na drogach, ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, licencje i zaświadczenia na krajowy, drogowy transport osób lub rzeczy, stacje kontroli pojazdów, diagności 947140116 115
uprawnienia do kierowania pojazdami 947140115
947140118
947140117
118
119
117
stacje kontroli pojazdów, diagności, licencje i zaświadczenia na krajowy drogowy transport osób lub rzeczy; kary 947140121 121
ewidencja i rejestracja pojazdów; odbiór dowodów rejestracyjnych 947140251
947140110
947140112
947140113
947140111
122
112
111
110
ewidencja i rejestracja pojazdów, informacje 947140119 120
FAX ewidencja i rejestracja pojazdów 947140127 111
uprawnienia do kierowania pojazdami 947140126 118

Wydział Komunikacji i Dróg (KD) realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów,
2) wydawanie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
3) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
4) nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
5) udzielanie licencji i zezwoleń w transporcie drogowym,
6) wydawanie zezwoleń lub opinii na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
7) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
8) koordynacja oraz uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników,
9) prowadzenie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
10) przygotowywanie projektów uchwał na Zarząd Powiatu w sprawie opiniowania propozycji zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii,
11) wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym z dróg publicznych na terenie powiatu koszalińskiego i ich przemieszczanie na parking strzeżony, wyznaczony przez Radę Powiatu w Koszalinie,
12) wyznaczanie jednostek do usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu koszalińskiego i ich przemieszczanie na parking strzeżony, wyznaczony przez Radę Powiatu w Koszalinie,
13) prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).


Udostępnij: Facebook | Twitter