Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

II BIEG PATROLOWY pn. „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” w Polanowie

Dodano: 25 października, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Regulamin
II BIEGU PATROLOWEGO
pn. „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Cel Biegu Patrolowego:
– rozwijanie zainteresowań;
– kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
– ukazanie znaczenia aktywności na świeżym powietrzu;
– pogłębienie więzi społecznych wśród mieszkańców Gminy Polanów;
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
– kształtowanie postaw patriotycznych.

2. Organizatorzy:
MOW Polanów
Nadleśnictwo Polanów
DPS Żydowo
DPS Cetuń
Partnerzy:
Powiat Koszaliński
KOWR Koszalin
OSP Żydowo

3. Termin biegu:
Bieg patrolowy odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 09 listopada 2019r.

4. Miejsce biegu:
Start biegu w dniu 09 listopada 2019r. o godz. 10:00 na parkingu Nadleśnictwa Polanów przy ulicy Klonowej 12.
Meta zawodów będzie znajdowała się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie.
Przewidywana godzina zakończenia zawodów – godzina 14:00.

5. Uczestnicy i zgłoszenia
Dla uczestników zostaną przygotowane dwie trasy, różniące się poziomem trudności oraz długością
– pierwsza trasa – tzw. trasa juniorów (TJ) – przeznaczona jest dla osób, które nie mają doświadczenia w zawodach tego rodzaju
– druga trasa – tzw. trasa seniorów (TS) – przeznaczona jest dla osób doświadczonych, nie mających trudności w posługiwaniem się mapą
– zawodnicy w zgłoszeniu zaznaczają, którą kategorią wybierają (TJ czy TS)
– w biegu mogą wziąć udział 3-5 osobowe zespoły
– w każdym patrolu musi znajdować się min. jedna osoba dorosła (będąca opiekunem osób niepełnoletnich)
– na zawody można zgłosić się telefonicznie ( 698 674 777) lub poprzez facebooka (pisać do Artura Dropko).
– zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko uczestników oraz dane kontaktowe do kapitana patrolu.
– możliwe będą również zapisy bezpośrednio przed startem
UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

6. Przebieg biegu patrolowego:

Zawody przebiegają na wyznaczonym przez organizatorów terenie w przybliżeniu na odcinku 4 km (TJ) i 6 km (TS)
Na trasie biegu patrolowego będą znajdować się 10 (trasa TJ) lub 20 (trasa TS) punktów kontrolnych (PK)
Każdy punkt kontrolny jest biało-czerwoną kartką z wypisanymi literami, które wpisuje się na kartę startową.
Poza PK na trasie znajdować się będzie 5 punktów zadaniowych (PZ).

Karty startowe
Karta startowa drużyny jest dokumentem, który potwierdza obecność na punktach kontrolnych. Zgubienie karty w trakcie biegu bądź jej zniszczenie bez możliwości odczytania danych z poszczególnych punktów eliminuje z biegu patrolowego. Drużyny są wypuszczone na trasę zawodów w 5 minutowych odstępach czasu. Przed startem każda drużyna dostaje mapę z zaznaczonymi PK i PZ. W każdym punkcie zadaniowym znajduje się osoba, która na karcie startowej oceni wykonanie powierzonego zadania oraz współpracę w grupie.
Zawodnicy wykonują zadania samodzielnie. Każda ingerencja innej osoby w zadania patrolu powoduje utratę punktów. Punkty karne można również otrzymać za pominięcie punktu kontrolnego, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do prowadzącego dany punkt kontrolny lub innych osób uczestniczących w Biegu Patrolowym, a także za opóźnianie innych uczestników.

7. Punktacja
Za każdy potwierdzony punkt kontrolny zespół zdobywa 5 punktów
Za każdy punkt zadaniowy zespół może uzyskać od 1 do 10 punktów.
W przypadku identycznej liczby punktów o miejscu decydować będzie czas w jakim patrol pokonał trasę.

Nagrody
Puchary i dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii
Nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników
Ciepły posiłek na zakończenie biegu

Zapraszamy!!!


Udostępnij: Facebook | Twitter