Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Dotacje na zabytki w roku 2019.

Dodano: 09 stycznia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Starostwo Powiatowe w Koszalinie przyjmuje wnioski o przyznanie w roku 2019 dotacji na zabytki położone lub znajdujące się na terenie powiatu koszalińskiego. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 r. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Starostwa. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru (do pobrania poniżej). Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego określa uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wniosek o dotację na zabytki.

Sprawozdanie z dotacji na zabytki.


Udostępnij: Facebook | Twitter