Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim

Dodano: 04 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zapraszamy NGO’sy do współpracy! Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego do współpracy i skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”.
Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Działania projektu zaplanowano w sposób umożliwiający włączanie 48 NGOs we wszystkie płaszczyzny współpracy NGO z JST: od tworzenia lokalnych polityk publicznych (stworzenie grup roboczych, projektowanie aktów prawa lokalnego/programów; aktywne konsultacje dokumentów i ich przyjęcie przez organy stanowiące w JST) poprzez działania edukacyjne: szkolenia i warsztaty wzmacniające kompetencje NGO’s oraz członków istniejących
w Powiecie ciał dialogu obywatelskiego (np. Rad Sportu, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Działalności Pożytku Publicznego), aż po tworzenie warunków do społecznej aktywności tj. utworzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – jako Powiatowego ośrodka wsparcia dla NGO i grup nieformalnych.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej oraz bieżących informacji o doradztwie, szkoleniach i organizacji Powiatowego Dnia NGO.

Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu 8 gmin Powiatu Koszalińskiego (tj. z gmin Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Sianów, Świeszyno, Polanów) zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szerszych informacji o projekcie.

Osobą do kontaktu jest: Dawid Marcinkowski, koordynator projektu, tel. 669 436 654, e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Zgłoszenie organizacji do udziału w projekcie wymaga przesłania wypełnienia i podpisania poniższych dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji NGO
  2. Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem dot. RODO
  3. Formularz zgłoszeniowy na cykl szkoleń
  4. Regulamin funkcjonowania PCOP

banery z logotypami instytucji współfinansujących projekt


Udostępnij: Facebook | Twitter