Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wyniki konkursu pn. „Ekologiczne ozdoby na Boże Narodzenie”

Wyniki konkursu pn. „Ekologiczne ozdoby na Boże Narodzenie”

Wyniki konkursu pn. „Ekologiczne ozdoby na Boże Narodzenie” W ramach ogłoszonego przez Powiat Koszaliński konkursu pn. „Ekologiczne ozdoby na Boże Narodzenie” zostały zgłoszone 33 prace konkursowe. Komisja konkursowa w dn...

Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pt.: „Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół”...

Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport – integracja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport – integracja

Zarząd Powiatu w Koszalinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację”....

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na 2020. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert...

Czytaj dalej

POWIAT KOSZALIŃSKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE,PN.: „EKOLOGICZNE BOŻE NARODZENIE”

POWIAT KOSZALIŃSKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE,PN.: „EKOLOGICZNE BOŻE NARODZENIE”

Powiat Koszaliński zaprasza do udziału w konkursie, pn.: "Ekologiczne Boże Narodzenie", który jest skierowany do mieszkańców powiatu koszalińskiego, Akademii Seniorów, Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich. Cel Konkursu:...

Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo...

Czytaj dalej