Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zmiany w bezpośredniej obsłudze Interesantów

Dodano: 24 stycznia, 2022 | Autor: ernest.zajac@powiat.koszalin.pl

OGŁOSZENIE. Na podstawie § 21 ust 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku   zmienionego Rozporządzeniem z dn.21.01.2022 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,  wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie:
1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów z zastrzeżeniem pkt 2
2. Umożliwia się bezpośrednią wizytę w Starostwie przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych w Wydziale Komunikacji i Dróg przy zachowaniu zasady obsługi jedna osoba na jedno stanowisko pracy.
3. W pozostałych wydziałach Starostwa bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Starostwa.
4. Na terenie urzędu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.

5. Wnioski do urzędu można składać :
– z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /spkoszalin/skrytka,
–  w przypadku Wydziału Geodezji poprzez gotowe formularze elektroniczne systemu e-Usług Publicznych  https://koszalinski.webewid.pl/
– w przypadku Wydziału Budownictwa poprzez gotowe formularze umieszczone w rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e-budownictwo.gunb.gov.pl,
– poprzez wysyłkę pocztą,
– poprzez wrzucenie do urn znajdujących się przed budynkiem (dokumenty stanowiące jeden wniosek powinny być spięte – spinaczem, zszywaczem, włożone do koperty lub koszulki).

6. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę lub umieszczane do odbioru w paczkomacie zlokalizowanym przy budynku Starostwa.

Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Starostwa realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.

Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz

 Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod nr telefonu:

  1. Wydział Komunikacji i Dróg :

– rejestracja pojazdów, odbiór dowodu rejestracyjnego:  94 71 40 119, 94 71 40 114,

– prawa jazdy : 94 71 40 117

  1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru :

– wydawanie wypisów i wyrysów, ewidencja gruntów i budynków:  94 71 40 141

– udostępnianie materiałów z PZGiK (w tym mapy do celów opiniodawczych) 94 71 40 146

  1. Wydział Budownictwa : 94 71 40 102; 94 71 40 103
  2. Wydział Ochrony Środowiska :

– wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej : 664 112 126

– wydawanie zaświadczeń dotyczących lasów : 94 71 40 247

  1. Wydział Administracyjno – Inwestycyjny – inwestycje : 696 099 028
  1. Wydział Nieruchomości – nieruchomości : 94 71 40 128
  2. Wydział Organizacyjny : 604 544 085
  3. Wydział Finansowy : 94 71 40 185
  4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów : 94 71 40 241 lub 882 790 198

rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl

  1. Nieodpłatna pomoc prawna : 790 700 695

pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

W pozostałych sprawach :

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Koszalinie: 94 71 40 189

Adres do korespondencji : Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, Koszalin

poczta@powiat.koszalin.pl

ePUAP : /spkoszalin/skrytka


Udostępnij: Facebook | Twitter