Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zmarła Mirosława Zielony, wieloletnia Dyrektor PCPR w Koszalinie

Dodano: 04 lutego, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Mirosława Zielony informacja o śmierci

Ze smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. Mirosławy Zielony

W latach 2001 – 2022 r. była zatrudniona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na stanowiskach: Wicedyrektora, Głównego Specjalisty, Dyrektora.
Wykazała się znajomością wiedzy fachowej, pełniła wiele znaczących funkcji między innymi takich jak:
– Zastępca przewodniczącego Rady Pomocy Społecznej IX kadencji przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej;
– Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum z siedzibą w Busku Zdroju;
– Wiceprzewodnicząca konwentu dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Zachodniopomorskiego;
– członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa zachodniopomorskiego;
– członek Wojewódzkiego Zespołu Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Otrzymała nagrodę od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za innowacyjność i skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Była laureatką II edycji plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”.
Realizowała pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.  Zainicjowała i realizowała akcję Koperta Życia.
Była organizatorem XII Forum Ośrodków Pomocy Rodzinie.
Corocznie organizowała Rodzinalia – festyn promujący rodzinną pieczę zastępczą. Dzięki wymianie doświadczeń oraz realizacji nowatorskich programów z zakresu wsparcia potrzebujących dzieci i rodzin pozyskiwała niezbędne środki finansowe. Była pracownikiem kompetentnym i samodzielnym o dużym stopniu własnej inicjatywy w rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzonych zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dzięki Jej pracy zyskało wizerunek instytucji otwartej na problemy klienta, szukającej rozwiązań optymalnych, podejmującej współpracę w celu zapewnienia wsparcia i zapewnienia pomocy tym osobom, które tego potrzebują…
Związana z Powiatem Koszalińskim od 1999 r.

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zbigniew Grabarek Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie
Marian Hermanowicz Starosta Koszaliński
Radni Rady Powiatu w Koszalinie
Koledzy, Koleżanki ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz wszystkich Jednostek Organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego


Udostępnij: Facebook | Twitter