Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 26 lipca, 2022 | Autor: rafal.winiarczyk@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 8.30, odbędzie się LVI sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi
  dla Powiatu Koszalińskiego” Bronisławowi Malinowskiemu.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
  umów dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
  Koszalińskiego.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i określenia
  wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  wysokości nagród oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022
  rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
  Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 2032.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter