Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zawiadomienie o LI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 21 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13, sala nr 409 (IV piętro) odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad LI sesji Rady Powiatu w Koszalinie 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu z dnia 10 marca 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu z dnia 7 kwietnia 2022 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania  Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLVIII sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLIX sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z L sesji.
 11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w 2021 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w 2021 r.
 13. Informacja w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji ”Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 15. Sprawozdanie Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2021 r.
 16. Wystąpienia obywatelskie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2021 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie za 2021 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie koszalińskim na lata 2018 – 2025 za rok 2021.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu Koszalińskiego.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022-2032.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022.
 25. Zapytania i interpelacje radnych.
 26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 27. Sprawy organizacyjne.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter