Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zapytanie ofertowe pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka

Dodano: 18 czerwca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
NIP: 669-23-87-595

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.:

„Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych” na potrzeby realizacji projektu pn. „Od ziarenka do bochenka”

Opis przedmiotu zamówienia:

zgodnie z załączonym wzorem umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.06.2019 r.

Osoba do kontaktu: Joanna Lipska tel: (94) 714-01-78;
e-mail: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

UWAGA!

1.Wymiary roll-up określone we wzorze umowy § 2 pkt. 1 stanowią przybliżony wymiar przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się realizację standardowego rozmiaru o przybliżonych wymiarach 85x200cm. Projekt graficzny będzie jeden i będzie wykorzystany w dwóch roll –upach.

2.Zamawiający przekaże tylko przepisy od mieszkańców powiatu koszalińskiego. Pozostałą treść publikacji opracowuje Wykonawca. Zamawiający nada numer ISBN do publikacji i przekaże Wykonawcy.

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty-zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3. Wzór umowy


Udostępnij: Facebook | Twitter