Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”

Dodano: 09 lipca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/OR.042.1.2019.AK

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą
nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie na rzecz Powiatu Koszalińskiego zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Koszaliński – ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia:

Realizacja materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”.

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty-zapytanie ofertowe

2.Formularz ofertowy

3.Wzór umowy

baner

plakat

roll up


Udostępnij: Facebook | Twitter