Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zaproszenie dla NGO do uczestniczenia w głosowaniu wyborczym do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Dodano: 10 listopada, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przystępując do organizacji Zebrania Wyborczego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie, na podstawie § 16 oraz 19 uchwały Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestniczenia w głosowaniu wyborczym członków do Rady.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID – 19 i wprowadzone obostrzenia, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zebranie Wyborcze do Rady odbędzie się w trybie zdalnym, tzn. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i korespondencyjnie.

Organizacje pozarządowe, które wyrażą chęć uczestniczenia w wyborach do  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie proszone są o kontakt e-mail: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl lub tel. 94 71 40 189 do dnia 13 listopada 2020 r., w celu uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do głosowania i omówienia warunków technicznych wyborów.

Termin wyborów zostanie ogłoszony niezwłocznie po skompletowaniu pełnej dokumentacji.

ZAPROSZENIE do głosowania do PRDPPpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter