Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Zapraszamy NGO’sy do współpracy!

Dodano: 20 maja, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we współpracy z Gminą Sianów oraz Powiatem Koszalińskim zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach nowatorskiego projektu pn. „Obywatelskie NGO – szansą rozwoju Powiatu Koszalińskiego”. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Starosty Koszalińskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przewiduje ponadgminny wymiar współpracy samorządów i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie idei partycypacji i włączania mieszkańców w procesy tworzenia polityk publicznych.

Wśród działań nakierowanych na zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu zaplanowano wsparcie dla aż 42 organizacji pozarządowych. Oferta obejmuje warsztaty edukacyjne i usługi doradcze, w tym dotykające kwestii funkcjonowania organizacji w dobie epidemii, pozyskiwania środków zewnętrznych, budowania zespołu, a także aspektów prawnych, księgowych i promocyjnych oraz partnerstwa międzysektorowego. Dodatkowo w ramach projektu organizacje będą miały możliwość uczestniczyć w pracach dotyczących analizy i opracowania dokumentów regulujących zakres współpracy Powiatu Koszalińskiego zmieszkańcami i NGO’sami. Na potrzeby NGO’sów i grup inicjatywnych z całego powiatu koszalińskiego utworzone zostało Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, oferujące infrastrukturę i wyposażenie biurowe udostępnione przez Gminę Sianów w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się w centrum miasta. Jesienią br. w trakcie Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych społecznicy będą mogli zaprezentować swoje działania statutowe, osiągnięcia i doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty
i partnerstwa.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przewiduje się możliwość organizacji większości zaplanowanych działań projektowych w formie telekonferencji, wsparcia telefonicznego i on-line.

Zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego gorąco zapraszamy do kontaktu celem potwierdzenia zgłoszenia udziału w projekcie –
tel. 697 141 849, e-mail: obywatelskie.ngo@gmail.com.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce projektu na stronie www.sianow.pl

Dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Udostępnij: Facebook | Twitter