Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Załatw sprawy urzędowe w Paczkomacie!

Dodano: 01 czerwca, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Wydział Komunikacji

REJESTRACJA POJAZDÓW

rejestracja pojazdu:

rejestracja pojazdu:

rejestracja nowego pojazdu
wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
wydanie wtórnika karty pojazdu

wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

wymiana dowodu rejestracyjnego

zawiadomienie o zbyciu pojazdu

wyrejestrowanie pojazdu w przypadku demontażu

PRAWA JAZDY

wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

wydanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień do kierowania pojazdami

wtórnik prawa jazdy w przypadku utraty (zagubienia/kradzieży)

wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu

wydanie międzynarodowego prawa jazdy

wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

wpis do ewidencji instruktorów

wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

wpis do ewidencji diagnostów

wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

TRANSPORT DROGOWY, DROGI

wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7-9 osób łącznie z kierowcą

wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne

wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/ 6 miesięcy/ 12 miesięcy/ 24 miesięcy

zatwierdzanie projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej lub gminnej

wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy, która powoduje utrudnienia w ruchu drogowym lub wymaga korzystania z drogi w sposób szczególny

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wysyłka wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
Wysyłka materiałów z pzgik (mapy do celów opiniodawczych, poświadczone kopie dokumentów)
Obsługa prac geodezyjnych – wydawanie dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych.

Wydział Ochrony Środowiska

Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
karty wędkarskie
zaświadczenia dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej


Udostępnij: Facebook | Twitter