Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 14 lipca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. o godzinie 11.00, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad  XXXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Tomasz Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter