Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XXXV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 18 maja, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu
20 maja 2021 r. o godzinie 14.00, odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad  XXXV sesji Rady Powiatu w Koszalinie
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Tomasz Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter