Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XXIII sesja Rady Powiatu Koszalińskiego

Dodano: 18 czerwca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

w dniu 24.06.2020 r. o godz. 9.00

Sesja odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
  30 kwietnia 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
  15 maja 2020 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
  29 maja 2020 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XX sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXI sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXII sesji.
 11. Raport o stanie Powiatu Koszalińskiego za 2019 rok:

1) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Koszalińskiego za rok 2019,

2) debata nad raportem,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Koszalinie wotum zaufania

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Koszalińskiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
  w 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
  w 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020 – 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
  w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
  i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu
  w Koszalinie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 3591Z ul. Zamkowa zlokalizowanej na terenie miasta Polanów w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg i odcinków dróg powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu niektórych dróg powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2019 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie za rok 2019.
 13. Zapytania i interpelacje radnych.
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

XXIII sesja Rady Powiatu Koszalińskiegopdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter