Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XLIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 08 grudnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 14.30, odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie
1.  Otwarcie obrad.
2.  Stwierdzenie kworum.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter