Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XLII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 18 listopada, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 października 2021 r.
5. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XLI sesji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2021.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
16. Sprawy organizacyjne.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter