Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

XLI sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 21 października, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie zawiadamia, że w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej nr 409 (IV p.) Starostwa Powiatowego w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie
  z dnia 16 września 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Koszalinie
  z dnia 18 października 2021 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXIX sesji.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XL sesji.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w powiecie koszalińskim.
 10. Informacja o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – wyniki kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w powiecie koszalińskim przeprowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie w roku 2020.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu na temat składanych oświadczeń majątkowych przez radnych.
 12. Informacja Starosty Koszalińskiego na temat składanych oświadczeń majątkowych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2021 r.
 18. Zapytania i interpelacje radnych.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter