Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Wyłączenie bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie Powiatowym

Dodano: 23 marca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT !

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Koszalińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U2020 poz.697), informujemy o systemie pracy Starostwa Powiatowego w Koszalinie:

1.Zadania realizowane są z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW.
Wyjątek stanowi realizacja spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można realizować korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Starostwa.

2.Wnioski do urzędu można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urn znajdujących się przed budynkiem.

3.Dokumenty dla interesanta będą wysłane pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na wskazaną skrytkę.

Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Starostwa realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności

4.Wszystkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy eupuap na adres skrytki:

/spkoszalin/skrytka/.

Przypominamy, że w okresie ograniczonego dostępu do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Koszalinie, został uruchomiony Portal Projektanta, który służy do składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

—> Portal jest dostępny pod adresem https://koszalinski.webewid.pl/.

W celu złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zalogować się do Portalu Projektanta. Logowanie odbywa się tylko za pomocą profilu zaufanego.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod nr telefonu:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Koszalinie: 94 71 40 189

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru :

– wydawanie wypisów i wyrysów, ewidencja gruntów i budynków:

94 71 40 164, 94 71 40 141

– udostępnianie materiałów z PZGiK (w tym mapy do celów opiniodawczych) 94 71 40 146

Wydział Komunikacji i Dróg :

– rejestracja pojazdów : 94 71 40 104; 105,110,111,112,113,119

– prawa jazdy : 94 71 40 115, 117,118

Wydział Budownictwa : 94 71 40 102; 94 71 40 103

Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

– nieruchomości : 94 71 40 128

– inwestycje : 94 71 40 129

Wydział Ochrony Środowiska : 94 71 40 247,

Wydział Organizacyjny : 94 71 40 194, 193

Wydział Finansowy : 94 71 40 185, 183

Biuro Rzeczy Znalezionych: 94 71 40 199

Powiatowy Rzecznik Konsumentów : w okresie od 22.04.2020 do 08.05.2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koszalinie przebywa na urlopie wypoczynkowym.W sprawach konsumenckich poradę można uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 801 440 220 lub 22 290 89 16 – w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Nieodpłatna pomoc prawna : 790 700 695

pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

Adres do korespondencji :

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620Koszalin
poczta@powiat.koszalin.pl
ePUAP : /spkoszalin/skrytka


Udostępnij: Facebook | Twitter