Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Data: 16.09.2021

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 16 września 2021 r. o godzinie 12.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXVII sesji.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXXVIII sesji.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 r.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za I półrocze 2021 r.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 3508Z Dobiesławiec – Mścice, w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 3593Z ul. Ogrodowa w m. Sianów, w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Infrastruktury Drogowej i Mostowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2021 r.
 22. Zapytania i interpelacje radnych.
 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 24. Sprawy organizacyjne.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter