Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Starostwo Powiatowe w Koszalinie NIECZYNNE

Data: 02.01.2024

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 1465) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 6 stycznia 2024 roku (sobota).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Udostępnij: Facebook | Twitter