Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Starostwo Powiatowe w Koszalinie będzie nieczynne

Data: 04.06.2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Starosty Koszalińskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2020 r., poz. 920) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 1 maja 2021 roku (sobota).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Udostępnij: Facebook | Twitter