Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Obsługa Klientów 22.12.2023 r.

Data: 22.12.2023

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie godzin obsługi klientów w dniu 22 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W dniu 22 grudnia 2023 r. obsługa klientów w Starostwie Powiatowym w Koszalinie będzie realizowana w godzinach 07:30-13:00.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Udostępnij: Facebook | Twitter