Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Data: 22.08.2022

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ów dzień w odpowiedzi na alarmujący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Choć do prześladowań wyznawców różnych religii dochodzi najczęściej w Azji i Afryce, sytuacja osób wierzących pogarsza się również w państwach europejskich. Otwarte praktykowanie religii coraz częściej spotyka się z niechęcią czy wręcz wrogością, a osoby wierzące padają ofiarą uprzedzeń i dyskryminacji. Problem prześladowań dotyczy przedstawicieli różnych wyznań, ale większość z nich stanowią chrześcijanie. Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na całym świecie na wyjątkowo ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln wyznawców Chrystusa. W raporcie podsumowującym stan wolności religijnej w Polsce w 2021 roku opracowanym przez Laboratorium Wolności Religijnej odnotowanych zostało 158 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan.
Podobnie jak w latach poprzednich, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Jest to ważny aspekt naszej działalności, ukierunkowanej przede wszystkim na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wynikających z naruszeń wolności sumienia i religii oraz kształtowanie społecznej wrażliwości na podobne przypadki chcemy otwierać dyskurs publiczny dla osób wierzących – umożliwić im swobodne uczestnictwo w życiu publicznym w zgodzie z wyznawanymi przekonaniami i bez obawy o wykluczenie. W celu promowania wolności religijnej jako fundamentalnego prawa każdego człowieka, ale również jako wartości społeczno- i kulturotwórczej, Laboratorium Wolności Religijnej organizuje w 2022 roku Pikniki Wolności.
Odbędą się one w czterech polskich miastach, które odznaczają się bogatą tradycją wielowyznaniowości:
– w Toruniu, 4 czerwca 2022 roku,
– w Gdańsku, 19 czerwca 2022 roku,
– we Wrocławiu, 21 sierpnia 2022 roku,
– w Łodzi, 4 września 2022 roku.
Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich uczestnicy poznają znaczenie wolności religijnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa – jej rolę w zapewnianiu pokojowego współżycia ludzi wierzących i niewierzących w atmosferze wzajemnego szacunku. Spotkania dostarczą również okazji, by udzielać wsparcia merytorycznego tym, którzy na co dzień borykają się z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. W tematycznych namiotach eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii będą służyć informacjami na temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej ochrony, zaś w punkcie konsultacyjnym będziemy przyjmować zgłoszenia sytuacji noszących znamiona łamania prawa do wolności religijnej.
Podobnie jak w poprzednich latach, głównym elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie będzie iluminacja na czerwono budynków na terenie całego kraju. Podświetlone zostaną gmachy urzędów, instytucji kultury oraz obiekty użyteczności publicznej.
Więcej o celach projektu na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl
Informacja przesłana przez organizatora.

Plakat 22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Ataków Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie


Udostępnij: Facebook | Twitter