Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydarzenie

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Data: 27.01.2022

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie składamy podziękowania za zaangażowanie i codzienny wysiłek na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także za profesjonalizm i kreatywność w podejmowanych działaniach.
Powiatowy Urząd Pracy skutecznie odpowiada na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego.
Wdrażane dynamiczne i odpowiadające na potrzeby rynku rozwiązania – promują aktywność zawodową wśród lokalnej społeczności.
Niezwykle ważnym i wymagającym szczególnego docenienia jest ogromny trud włożony we wdrażanie Tarcz Antykryzysowych kierowanych do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, w kolejnym roku trwającej i nie dającej wytchnienia pandemii.

Dziękując za Państwa wytrwałości w codziennej, jakże trudnej pracy, pełnej wyzwań i niełatwych wyborów, w dniu Waszego święta,
życzymy dalszych sukcesów i trwałego poczucia satysfakcji z dotychczasowych dokonań.


Udostępnij: Facebook | Twitter