Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Wielki pomysł w małej wiosce

Dodano: 27 października, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Jak to zwykle bywa, wszystko zaczęło się od pomysłu. I to pomysłu na wielką skalę, który zrodził się w odpowiedzi na ogłoszony przez Lasy Państwowe w lipcu 2023r. konkurs „KLASA Z DREWNA”. Pani Dyrektor Renata Mankiewicz wraz z grupą nauczycieli wspólnie napisali projekt pn.: ”To co fruwa, żyje, rośnie… mieszka obok tuż przy sośnie”, który został beneficjentem konkursu i otrzymał grant w wysokości 100 tys. zł. Celem projektu było promowanie Lasów Państwowych jako instytucji dbającej o środowisko, a także promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska wśród uczniów i lokalnej społeczności, poznanie fauny i flory najbliższej okolicy, promowanie drewna jako materiału przyjaznego środowisku naturalnemu w dobie zalewającego zewsząd plastiku. Głównym założeniem projektu była budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie oraz stworzenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć, w tym postawienie 10 tablic dydaktycznych, 4 gier dydaktycznych oraz wiaty rekreacyjnej jako miejsca do nauki.
W ten bardzo ambitny projekt zaangażowało się wiele osób. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieocenionej pomocy Gminnych Służb Technicznych w Biesiekierzu na czele z kierownikiem panem Janem Rodakiem, bez której ścieżka z pewnością by nie powstała. Również zaprzyjaźnieni sołtysi oraz mieszkańcy wspierali nas w realizacji projektu, często bezinteresownie oferując wsparcie. Dzięki wszystkim zaangażowanym osobom zrealizowaliśmy projekt w terminie i mogliśmy oficjalnie otworzyć ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą dla uczniów i mieszkańców.

15 października 2023r. obyło się pierwsze oficjalne otwarcie, na którym gościliśmy Wójta Gminy Biesiekierz pana Andrzeja Leśniewicza, radnych gminy: panią Martynę Ryfun oraz pana Jana Wypycha, nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, mieszkańców Świemina, a także przyjaciół szkoły. 20 października 2023r. przybyli do nas kolejni goście, którzy również pragnęli na własne oczy przekonać się, czy rzeczywiście w tak krótkim czasie udało nam się zbudować tę imponującą ścieżkę, o której mówi się w całej Gminie Biesiekierz. Wśród zwiedzających ponownie znalazł się pan Wójt Andrzej Leśniewicz, który na temat projektu wypowiadał się w ten sposób: „-To imponujące osiągnięcie. Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej pracy. To miejsce nabrało charakteru Centrum Edukacyjno-Sportowo-Rekreacyjnego”. Ścieżką spacerowali także zastępca wójta pan Tomasz Hołowaty, przewodnicząca Rady Gminy Anna Bejnarowicz wraz z radnymi: Eugenią Grajper, Grażyną Guzowską, Małogorzatą Jabłońską-Bauer, Martyną Ryfun, Krzysztofem Kaźmierczakiem,  zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Białogard pan Krzysztof Piotrowski, myśliwy WKŁ „TROP” z Koszalina pan Dariusz Sikorski,  dyrektorzy i kierownicy szkół, przedszkola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz: Jan Rodak, Agnieszka Hryniewicz, Mariusz Sydoruk, Irena Barczuk, Agnieszka Ławrynowicz, Agnieszka Kolanowska Roksana Kaczmarek-Cichosz, dyrektor SOSW w Warninie pani Beata Lisak, Sołtys Sołectwa Świemino pan Józef Ryfun, Sołtys Sołectwa Nosówko pan Sławomir Geisheimer,  ksiądz proboszcz Grzegorz Jagodziński, pan Ireneusz Drożdżal oraz przyjaciele szkoły.

Pani Dyrektor Renata Mankiewicz opowiedziała wszystkim gościom o projekcie. Dodała, że oprócz powstania ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz wiaty zostały zakupione także karmniki i domki dla jeży, domek dla owadów czy lampy solarne, które wieczorem tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca. Powstały klomby z roślinami, z których każda jest opisana, a niektóre z nich zostały opatrzone kodami QR, które pogłębiają wiedzą. W tak przygotowanej bazie dydaktycznej będą odbywały się zajęcia m. in. ,,Wielkie życie małych mrówek”, ,,Jeż jako ogniowo łańcucha pokarmowego”, ,,Ile lat ma drzewo?”. Swoją lekcję przyrodniczą, opowiadając skąd się bierze drewno, przeprowadzi również przedstawiciel Nadleśnictwa Białogard. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie wyjątkowego miejsca, które uatrakcyjni naukę uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie, jednocześnie podnosząc świadomość dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej i postaw proekologicznych.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej to wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności. Mała miejscowość zyskała miejsce, które w opinii wielu osób stało się atrakcją turystyczną w naszym regionie. „-Szkoła w takiej miejscowości jak Świemino jest i powinna być instytucją, która wychodzi do ludzi, odpowiada na potrzeby lokalnego społeczeństwa. Dzięki pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, pokazujemy, że zależy nam na mieszkańcach Świemina oraz Gminy Biesiekierz i razem powinniśmy współpracować dla dobra nas wszystkich.” – podsumowuje dyrektor Renata Mankiewicz.

Wielki pomysł budowy ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w małej wsi został zrealizowany. Wielkie były oczekiwania uczniów i mieszkańców. Wielcy ludzie mieli odwagę go napisać i wykonać. I w końcu – wielkie uśmiechy pojawiły się na twarzach wszystkich, którzy odbyli swoje pierwsze spacery edukacyjne po naszej ścieżce.

tekst nadesłała: Martyna Ryfun


Udostępnij: Facebook | Twitter