Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ważne!!! Księgowość w klubach sportowych 2019

Dodano: 25 lutego, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Księgowość w klubach sportowych

Organizacje pozarządowe mają obowiązek prowadzenia księgowości, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Przepisy dotyczą organizacji pozarządowych, które posiadają osobowość prawną, a także tych, które osobowości prawnej nie posiadają, np. stowarzyszenia zwykłe. Stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości wyłączone są jedynie organizacje kościelne (tzw. kościelne osoby prawne), ale też nie wszystkie. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisane do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez starostę, zgodnie z ustawą o sporcie, z chwilą wpisania do takiej ewidencji uzyskują osobowość prawną i związku z tym podlegają wymogom ustawy o rachunkowości. Mylnym jest pojęcie, że kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej, lub których jedynym dochodem są składki członkowskie nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. Prowadzenie samej działalności statutowej nie zwalnia klubów sportowych z przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości. Wszystkie stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS oraz kluby sportowe i stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji starosty muszą prowadzić księgowość. Każdego roku stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz stowarzyszenia sportowe i zwykłe, zarejestrowane w odpowiedniej ewidencji starosty powinny sporządzić sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie obowiązkowo powinno zostać wysłane do urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT – 8. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą muszą wysłać sprawozdanie do KRS. Organizacje prowadzące nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego powinny zwrócić uwagę na to, czy w księgach rachunkowych zostały wyodrębnione: odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, w celu ustalenia wysokości przychodów, kosztów i wyników każdej z prowadzonych działalności.

WAŻNE!!!

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek wysyłania formularzy podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną i podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Od 2019 r. nie obowiązuje już zasada, zgodnie z którą organizacja wystawiająca nie więcej niż 5 formularzy PIT, mogła składać deklaracje w formie papierowej.


Udostępnij: Facebook | Twitter