Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

WAŻNE!!! KONKURS DOTACYJNY DLA NGO

Dodano: 06 sierpnia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Konkurs dotacyjny: „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019

Fundacja PZU 1 sierpnia 2019 r. rozpoczęła nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2019, którego celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej.

W Konkursie mogą brać udział:

a) fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
b) stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.)
c) uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.08.2019 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Szczegóły Konkursu na stronie


Udostępnij: Facebook | Twitter