Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

UWAGA! KONKURS dla NGO

Dodano: 10 marca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2022

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przypomina o terminie składania ofert na otwarty konkurs w zakresie pomocy społecznej*, tj. 14 marca 2022 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  1. organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,

prowadzące działalność statutową na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, na rzecz mieszkańców tego województwa – zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi”.

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie konkursowe na 2022 r. - pomoc społeczna - na stronę PDFpdf0.1 MBPobierz
Oferta wzórDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter