Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Cyfryzacja w budownictwie

Dodano: 05 września, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa za nami. 10 sierpnia 2022 weszła w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557).

Wprowadzone nowelizacją przepisy dotyczą:
– zapewnienia prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej przez odpowiedni system teleinformatyczny e-CRUB
– ustanowienia elektronicznego dziennika budowy prowadzonego w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB);
– ustanowienia książki obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej przez system Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB);
– zasad funkcjonowania portalu e-Budownictwo.

E-budownictwo to rządowa aplikacja uruchomiona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, która służy do załatwiania online wszelkich spraw związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w budownictwie.
W serwisie e-budownictwo systematycznie udostępniane są kolejne formularze i wnioski. Inwestorzy już teraz mają dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń.

Oczywiście, została zachowana dotychczasowa formuła składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowanej, czyli postać papierowa.
Jest możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organem w postaci elektronicznej (poprzez portal e-Budownictwo) czy papierowej.

Więcej informacji / wnioski itp.

 


Udostępnij: Facebook | Twitter