Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

UCHWAŁA NR LVII/365/22 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie

Dodano: 26 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 marca 2023 roku zamierza się zlikwidować samorządową instytucję kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, dla którego organizatorem jest Powiat Koszaliński.
2. Przyczyną zamierzonej likwidacji jest zamiar powierzenia realizowania zadań Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody organizacjom pozarządowym, a zadań z zakresu kultury jednostce organizacyjnej Powiatu Koszalińskiego zapewniającej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Powiatu, zapewniającej szersze spektrum działań na forum lokalnym i ponadlokalnym.
§ 2. Informację o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Koszalińskiego, zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie i na tablicy ogłoszeń likwidowanej jednostki – Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie zamiaru likwidacji SCK w Sarbinowie_dokument podpisany elektroniczniepdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter