Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

System Monitorowania Usług Publicznych

Dodano: 23 marca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Czym jest SMUP? To rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System – za pomocą wskaźników – umożliwia monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach, wśród których są np. edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna. SMUP pozwala również na uzyskanie holistycznego obrazu JST, co może pozwalać na podejmowanie dobrych, strategicznych decyzji zarządczych.

plakat co to jest SMUP palkat co zawiera smup plakat dla kogo jest smup

Wszystkie dane do naliczania wskaźników pochodzą z oficjalnych źródeł, które dostarczają same JST uzupełniając sprawozdania statystyczne oraz baz danych pozostających w gestii ministerstw i urzędów centralnych (takich jak: sprawozdania budżetowe, System Informacji Oświatowej, itp.).

SMUP służy do monitorowania usług, czyli działań samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Każda usługa jest dokładnie opisana tak, by użytkownik systemu wiedział co dokładnie jest przedmiotem badania, oraz monitorowana w czterech wymiarach: ilość, jakość, dostępność i efektywność.

W systemie prezentowane są wskaźniki przygotowane w oparciu o jednakowe, niezwykle precyzyjne algorytmy. Nie są to surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną. Dzięki temu system jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług oraz porównywania się samorządów między sobą. To drugie działanie wspierane jest automatycznymi mechanizmami grup porównawczych oraz ukazywaniem wartości wskaźników na tle sąsiadów.

System dostępny jest pod adresem SMUP.GOV.PL. Posiada dwa interfejsy: podstawowy – do szybkiej analizy danych o wybranej gminie lub powiecie oraz zaawansowany – przygotowany dla osób pragnących samodzielnie dokonywać bardziej złożonych zestawień i porównań. W pierwszym z interfejsów położono nacisk na intuicyjność i, co ważne, gotowość do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, drugi jest rozbudowanym narzędziem analitycznym pozwalającym tworzyć tabele, wykresy, a także mapy.

SMUP powstaje w ramach projektu strategicznego finansowanego z POWER. Tworzony jest w partnerstwie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Tak szerokie partnerstwo zapewnia dostęp do różnych perspektyw spojrzenia na dane, co w konsekwencji przekłada się na wysoką jakość i użyteczność wskaźników.

czytaj więcej….

System Monitorowania Usług Publicznych – film promocyjny


Udostępnij: Facebook | Twitter