Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Spotkanie Informacyjne (15.03.2019r.) „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w godz. 10:00 – 12:30 w Koszalinie, w Lokalnym Punkcie Informacyjnym, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin – sala konferencyjna nr 128.

Dodano: 01 marca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich serdecznie zapraszają na:

Spotkanie Informacyjne (15.03.2019r.) „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”

możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowania wniosku w programie grantowym, skierowanym do gmin woj. Zachodniopomorskiego:

15 MARCA, w godz. 10:00 – 12:30 w Koszalinie, w Lokalnym Punkcie Informacyjnym, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin – sala konferencyjna nr 128.

Celem programu jest wzmocnienie u dorosłych mieszkańców Polski kompetencji cyfrowych dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 000 zł do 150 000 zł, na organizację szkoleń w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników

w Internecie i e-usługach publicznych.

Dofinansowane jest 100% wartości projektu, nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Operator dopuszcza możliwość zakupu sprzętu komputerowego.

w ilości 12 szt. Pod warunkiem iż gmina w przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu oświadczy iż nie dysponuje sprzętem, który mogłaby wykorzystać na szkolenia.

W przypadku zorganizowania większej ilości szkoleń, tym samym przeszkolenia dużej liczby uczestników, Operator dopuszcza możliwość zakupu 2 zestawów komputerowych tj.24 sztuk

(o ile jest to uzasadnione). Zamawiający szacuje iż koszt 1 komputera wynosić będzie ok. 2 000 zł (łącznie wraz z oprogramowaniem i szafką mobilną nie więcej niż 3 000 zł).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia aktywności społecznej mieszkańców gmin, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci społecznościowych, informacji i kultury w postaci elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów wykluczonych cyfrowo.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego —> formularza zgłoszeniowego (DOC 87 KB)

na adres lpi-koszalin@wzp.pl do 13 MARCA 2018 r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie i program Spotkania Informacyjnego pod adresem: rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-koszalinie-pn-podnoszenie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-0

Informacje nt. programu można na stronie fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-konkursy-grantowe/index.html

W razie pytań odnośnie Spotkania Informacyjnego prosimy o kontakt pod numerem 94 31 77 405 lub 94 31 77 409

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Udostępnij: Facebook | Twitter