Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

SOSW w Warninie zaprasza do nauki

Dodano: 03 sierpnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie funkcjonuje od 1978 roku. W jego strukturach znajdują się Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. W Ośrodku działają również zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych. Jeden z nich działa na terenie SOSW w Warninie, cztery prowadzone są na terenie DPS w Nowych Bielcach. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Plakat prezentujący nabór na rok szkolny 2022 2023 do SOSW w Warninie


Udostępnij: Facebook | Twitter