Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Roczny program współpracy z NGO 2024 – KONSULTACJE

Dodano: 26 października, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE
na podstawie:
–          art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
–          Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedkłada do konsultacji

projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl , www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie  (tablica informacyjna – IV piętro).

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy, wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji, należy składać na „formularzu konsultacji” (formularz do pobrania), drogą elektroniczną na adres poczta@powiat.koszalin.pl lub bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter),  w terminie do dnia 03.11.2023 r.

PROJEKT uchwała RP ROCZNY Program współpracy z NGO 2024 .Kopia.Kopiapdf0.1 MBPobierz
Konsultacje Programu z NGO 2024pdf0.1 MBPobierz
Formularz konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter