Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu

Dodano: 18 stycznia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982) oraz obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w Województwie Zachodniopomorskim w 2019 roku, na terenie powiatu koszalińskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 15 lutego do 8 marca 2019 roku w SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

1.mężczyźni urodzeni w 2000 r.;

2.mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
4.a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

1.b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2.kobiety urodzone w latach 1995—2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz .U. z 2017 r., poz. 944);

5.osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
do kwalifikacji wojskowej

  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym
    w wezwaniu dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w powiecie koszalińskim:

Kobiety 15 lutego 2019 r.
Gmina i Miasto Sianów od 18 do 20 lutego 2019 r.
Miasto i Gmina Polanów od 21 i 22 lutego 2019 r.
Miasto i Gmina Bobolice od 25 do 26 lutego 2019 r.
Gmina Będzino od 27 do 28 lutego 2019 r.
Miasto i Gmina Mielno 1 marca 2019 r.
Gmina Biesiekierz 1 i 4 marca 2019 r.
Gmina Manowo od 5 do 6 marca 2019 r.
Gmina Świeszyno od 6 do 7 marca 2019 r.
Dzień dodatkowy 08 marca 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zdnia 18.01.2019 r.


Udostępnij: Facebook | Twitter