Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Propozycje do programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z NGO na 2022 r.

Dodano: 23 września, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koszalinie informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

W związku z powyższym prosimy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu koszalińskiego o zgłaszanie propozycji, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań do Programu, pisemnie na formularzu, bezpośrednio w siedzibie Starostwa  lub drogą e-mail na adres: ewa.zagorska@powiat.koszalin.pl . O terminie złożenia propozycji decyduje data wpływu.

TERMIN SKŁADANIA PROPOZYCJI DO DNIA  30 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie propozycji do Programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem zadania w Programie lub zabezpieczeniem kwoty na jego realizację.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Wydział Organizacyjny, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel. 947140171

Formularz propozycji do programu 2022DOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter