Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

„Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

Powiat Koszaliński 08.05.2018 r. zawarł umowę na dofinansowanie projektu z zakresu zdrowia publicznego, pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Działanie 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała. Cel Operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Głównym celem Projektu było zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z otyłości, poprawa sposobu odżywiania się oraz wdrożenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego. Projekt realizowano wśród 120 mieszkańców z terenu powiatu koszalińskiego. Uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia, przeszli cykl zajęć edukacyjnych z dietetykiem, psychologiem, trenerem sportowym, a także mieli możliwość podczas warsztatów kulinarnych tworzyć ciekawe i zdrowe przepisy.

Łączna wartość projektu: 75 973,60 zł

link-projekt grupy wsparcia otyłości


Udostępnij: Facebook | Twitter