Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno – ETAP III od km 1+860 do km 2+867

zdjęcie Flaga i godło Polski

 

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście – ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno – ETAP III od km 1+860 do km 2+867

Kwota dofinansowania: 5.270.308,00 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 10.708.889,67 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:
rozbudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 1007m., w tym:
– przebudowa jezdni i pozostałych elementów ruchu
– przebudowa chodników:
– przebudowa zatok autobusowych, – budowa parkingów, – budowa ścieżki rowerowej,
– budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,
– budowa nowego oświetlenia i likwidację istniejącego, – przebudowa kolizyjnego odcinka gazociągu,
– przebudowa kolizyjnego odcinka kanalizacji teletechnicznej,
– wykonanie nasadzeń,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Udostępnij: Facebook | Twitter