Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zdania: „Remont dróg powiatowych nr 3571Z, 3576Z
Wartość  dofinansowania: 511.719,67  PLN
Całkowita wartość zadania: 1.023.439,34  PLN

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania jest remont dróg powiatowych numer  3571Z, 3576Z na dwóch odcinkach o łącznej długości 5,2 km. Remont polegał będzie na wykonaniu remontów cząstkowych  nawierzchni  w  miejscach  ubytków  oraz  na  wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami.


Udostępnij: Facebook | Twitter