Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów.

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu: Przebudowa   drogi   powiatowej   nr   3570Z   na  odcinku Cetuń  – Rosocha – Polanów.
Kwota dofinansowania: 4.329.576,00 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 8.659.152,93 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie  potencjału społeczno – gospodarczego,  poprawa   jakości   życia mieszkańców  i  zapewnienie  spójności  terytorialnej  na  obszarze  województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności  sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:
przebudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 6363 m., w tym:
wzmocnienie     konstrukcji     jezdni   wraz  z  jej  poszerzeniem do szerokości  6m. (przejścia  przez miejscowości) oraz  z   poszerzeniem  do szerokości 5,5m. (odcinki szlakowe),
budowa i przebudowa chodników,  przebudowa skrzyżowań, wykonanie elementów spowolnienia ruchu  na wlotach do miejscowości, wykonanie zatok autobusowych, przebudowa zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Udostępnij: Facebook | Twitter